Mitt slag

Jeg visste ingenting om det å få slag før jeg fikk det selv. Mennesker som jeg møtte hadde muligens dratt litt på beinet, eller de satt i rullestol, men jeg hadde rett og slett ikke lagt merke til det. Anslagsvis bortimot 17 000 mennesker får hjerneslag hvert år, mye tyder på at antallet er økende, og omtrent 15 000 overlever. Så hva er et hjerneslag?

Det er vanlig å dele inn i hjerneinfarkt og hjerneblødning.

Jeg skal ta hjerneinfarkt først, siden det er det jeg er rammet av. Blodårene frakter blod til hjernen, og blir mindre og mindre jo lengre inn i hjernen de kommer. Disse blodårene frakter også livsviktig oksygen, som cellene trenger for å overleve.

Mitt slag skyldtes at en del av betennelsen jeg hadde i hjertet løsnet og tok veien opp mot hjernen. Denne biten kom inn i blodåren og fulgte den til åren ble for liten til at proppen kom videre. Dette fører til at en del av hjernen ikke får blodtilførsel siden blodproppen sitter i veien og hjerneceller dør. Hvilke symptomer en får er bestemt av hvilke deler av hjernen som er skadet, og hvor stort område som er skadet, det vil si hvilken blodåre som er tettet igjen. Slaget kom og resultatet var en total lammelse i min høyre kroppshalvdel. I mitt tilfelle satt skaden i venstre hjernehalvdel, rett bak venstre øre, mens jeg fikk utslag i min høyre halvdel. Årsaken er kryssende hjernebaner.

Hjerneinfarkt utgjør om lag 85 prosent av slagtilfellene.

En hjerneblødning skjer når blodet slipper ut av blodåreneog strømmer ut i hjernen. 10 prosentav alle hjerneslag er hjerneblødninger. Blod er giftig for hjernecellene når det kommer direkte i kontakt med dem, så en lekkasje fra eller sprenging av blodårer kan ha ødeleggende virkning på hjernen. En type hjerneblødning kan skyldes en aneurisme, som danner seg når en svekkelse i veggen på et blodkar svulmer opp. Det svekkede området fylles av blod og kan lett sprekke, og dette sprøyter store mengder blod ut i hodet. Enhver form for hjerneblødninger kan være livstruende.

Hjernehinneblødning utgjør omtrent 5 prosent av slagtilfellene. Det blør da i mellomrommet mellom hinnene som ligger rundt hjernen.

Hjerneslag er tildels en livsstilssykdom. Faktorer som øker risikoen for hjerneslag er fremfor alt alder, røyking, høyt blodtrykk, økt kolesterol i blodet, diabetes, stress, alkohol og inaktivitet. Hos yngre mennesker kan årsaken ofte være medfødt eller genetisk betinget.

To hjerneslag er aldri identiske når det gjelder symptomer fordi to hjerner aldri er like verken i oppbygning, eller evne til å komme seg.