GI ALDRI OPP – DET BLIR BEDRE

Er synet mitt blitt skadet?

ragnhildmork@ymail.com <<>>

28. May 2019

Er synet mitt blitt skadet, undrer jeg.

Har jeg gått rundt i fjorten år, helt siden jeg fikk slag, uvitende om at synet mitt kan være skadet? Kan jeg ha en usynlig synsfeil, som kanskje gjør at litt for mange kaffekopper går i gulvet og at jeg er mer sensitiv for sollys og bruker hyppigere solbriller enn tidligere?

Jeg går til optiker. En gang i året går jeg til ham og får målt synet, og om det er noen endringer. Det har jeg gjort en gang i året siden jeg var 15 år. Min nærsynthet gjorde at jeg fikk de enorme brillene med rød innfatning, som førte til at Fru Longva og Herr Flem stod fram fra den tidligere grå folkemassen. Jeg begynte å hilse på folk igjen.

Senere var det kontaktlinser.

Mange år senere, fikk jeg slag. Jeg ble da undersøkt av mange, mange forskjellige typer helsepersonell, men aldri med tanke på syn og slag. Heller ikke hos min kvinnelige optiker, da jeg kom tilbake fra rehabiliteringsinstitusjonene. Hun foretok ingen ekstra undersøkelse, og jeg spurte ikke etter det heller.

Jeg ante ikke at tre av fem får synsproblemer etter hjerneslag.

- Det er liten kunnskap om at et plutselig synstap kan være et tegn på hjerneslag, noe som kan føre til forsinket behandling og dårligere prognose, sier førsteamanuensis Helle Falkenberg ved Optometriutdanningen i Kongsberg, det eneste stedet i Norge som utdanner optikere.

Hun etablerer nå et nasjonalt nettverk for syn og slag, som det forrige uke ble det klart at Forskningsrådet hadde bevilget fem millioner kroner til.

Tirsdag 4. juni vil Helle Falkenberg møte alle oss ved LHL Hjerneslag Ung Buskerud og LHL Kongsberg ved Optometriutdanningen ved Universitetet i Sør-Øst Norge i Kongsberg. Vi møtes utenfor Nasjonalt senter for optikk syn og øyehelse kl. 18. Det ligger på Krona, også kalt Campus Kongsberg.

Vi er heldige.

Helle Falkenberg vil kanskje svare på hva jeg kan gjøre for å få undersøkt synet mitt.

Jeg skal definitivt. Kommer du?