GI ALDRI OPP – DET BLIR BEDRE

Norsk Pasientskadeerstatning

ragnhildmork@ymail.com <<>>

13. February 2015

Det var ikke nok et slag, heldigvis, men bare et epilepsianfall. Årsaken til epilepsianfallet er at såret i hjernen er nytt, forteller de meg.

Framgangen holder fram. Jeg greier å komme meg opp av sengen og reise meg over mot gåstolen for første gang.

Jeg står uten støtte, og vil gjerne gå!

Jeg reiser meg ved egen hjelp fra sengen både om formiddagen og likeså ettermiddagen.

Jeg har flere korte og gode øvingsturer, skriver eldstebroren min i Marimekko-boken.

Legen min sier at i et eventuelt søksmål mot Norsk Pasientskadeerstatning, så er det i mitt sykdomstilfelle gode muligheter for at jeg er berettiget erstatning. Det kan foreligge behandlingssvikt enten hos min fastlege, eller Ullevåls øyenavdeling. Eller det kan være begge to.

Det er ikke krav om at behandlingssvikten skyldes uaktsomhet, og erstatning kan være berettiget uten at noen kan lastes for at skaden er oppstått. Det er tilstrekkelig at sammenhengen mellom skaden og behandlingen er sannsynlig, og dersom skaden er særlig stor eller særlig uventet, som i mitt tilfelle, er den berettiget erstatning, selv om det ikke foreligger behandlingssvikt.

Viktigst av alt:

Han sier det er en misforståelse å se på en slik søknad om erstatning fra NPE som illojalt overfor egen lege. Alle som behandler pasienter kan risikere å få en sak imot seg, og det behøver ikke å sette vedkommende i dårlig lys. I mange tilfeller gis erstatning som følge av objektivt ansvar, uten at vedkommende behandler kan klandres.

Det er ikke illojalt overfor fastlegen min, altså.