GI ALDRI OPP – DET BLIR BEDRE

Tredje dag etter slaget: Har jeg fått et sterkt slag?

ragnhildmork@ymail.com <<>>

15. January 2015

”Hun har både ekspressiv og impressiv afasi, svarer bare med enstavelsord som ikke alltid er adekvate i forhold til problemstillingen. Hun syntes ikke å forstå alle instruksjonene”, skrev tilsynslegen i min journal.

Jeg har fått et sterkt slag. Språket er borte. Jeg er helt lam på høyre side. Jeg kan ikke bevege meg i det hele tatt, kan ikke engang bevege hodet til høyre.

Var dette dagen da en kirurg opererte inn et sentralt venekateter, CVK , i halsen på meg, slik jeg slapp å grue meg for skifte veneflonen fra venstre til høyre hånd hver tredje dag? Jeg vet ikke. Men jeg registrerer at han er kjekk.

Eldstebroren min skriver i Marimekko-boken:

Hjertefunksjonen er mer stabil. Det virker som om legene begynner å mene at de kan få Ragnhild ut av den kritiske fasen. Ragnhild vekkes hver time. Det hersker høy beredskap både i forhold til hjerte og hjerne.

 Vi finner parolen sammen med Ragnhild: Optimisme og realisme.

 Jeg skal være bindeledd til legene og til omverdenen.”