GI ALDRI OPP – DET BLIR BEDRE

Om meg

ragnhildmork@ymail.com <<>>

8. December 2021

Jeg var ett av de menneskene som var like ved å gå under. 

For 16 år siden fikk jeg et alvorlig hjerneslag. Det førte til en rekke kamper, den aller første om å overleve. Etter nesten 50 dramatiske dager og en stor, men vellykket hjerteoperasjon, så stod kamp nummer to for tur: Gjenopptrening. 

Men livet ble ikke som før. Jeg var ikke den samme. Jeg greide ikke se mulighetene, bare begrensingene. Jeg valgte å isolere meg selv, og var full av skam over den jeg var blitt. Jeg hadde fokus på det umulige: Jeg ville bli en annen, en som løp ned trappene, gikk fort gjennom gangene og sprang ut i gatene, et menneske jeg hadde vært før.

Les om utfordringer jeg har møtt og møter, og takler på ulikt vis, og livet som jeg måtte legge om i en ny retning. Det har vært en lang og kronglete vei tilbake, også til ny erkjennelse. 

Livet slår oss overende, men vi velger selv om vi skal bli liggende, eller reise oss. Jeg valgte å reise meg, og haltende gå videre. Gjennom en lang og tøff prosess, så ser jeg i dag på nytt livet som fullt av muligheter.

 

 

 

Navn: Ragnhild Mork

Alder: 51 år

Sivilstand: Gift. Tre bonusbarn og ett bonus-barnebarn

Verv: Varamedlem i LHL Sentralstyre

Utdanning: Cand. philol. med hovedfag i moderne historie

Yrke: Forlagsredaktør da slaget traff i 2005. På grunn av langtidsskader av slaget, ble jeg uføretrygdet fra og med 2020

E-post: ragnhildmork@ymail.com